Podstawowe informacje techniczne o aplikacji:

Technologia wykonania:

  • ASP.Net MVC 3
  • .Net Framework w wesji 4
  • Fluent NHibernate
  • Baza danych: SqLite (w zależności od wymagań i skomplikowania projektu baza danych może ulec zmianie)

Platforma systemowa:

  • Windows Server Web Edition 2003 
  • Windows Server Web Edition 2008

Test polskich znaków: zażółć GĘŚLĄ jaźń