Nasza firma powstała w 1994 roku. Od sześciu lat wykonujemy usługi w zakresie wykonawstwa, remontów, nadzoru, projektowania instalacji, sieci sanitarnych i technologicznych, kotłowni olejowych i gazowych, instalacji technologicznych (para) - przemysłowych, podczyszczalni ścieków, odnawialnych źródeł ciepła - pompy ciepła, oraz wentylacji i klimatyzacji.

Posiadamy również specjalistyczny sprzęt i uprawnionych monterów do wykonywania instalacji i wyrobów ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Innym kierunkiem działalności naszej firmy jest (stała lub okresowa) obsługa i konserwacja kotłowni i palników gazowych i olejowych oraz całych obiektów w zakresie nadzoru nad instalacjami i urządzeniami sanitarnymi. Polega to na kompleksowej obsłudze - nadzorze nad powierzonymi przez zleceniodawców urządzeniami i obiektami na podstawie stałych umów. Posiadamy niezbędne narzędzia i przyrządy do prowadzenia takiej działalności, np.: zestaw komputerowy z drukarką do serwisu kotłów i palników oraz urządzenia niezbędne do pomiarów, regulacji i badań skuteczności systemów wentylacji i klimatyzacji.

Posiadamy specjalistyczny sprzęt do robót ziemnych, własny transport oraz zaplecze warsztatowe i magazynowe. W ostatnim okresie z uwagi na duży popyt zwiększamy moce przerobowe w zakresie projektowania i wykonawstwa kotłowni wykonując je "pod klucz", razem z robotami budowlanymi i elektrycznymi. Łącznie z proponowanym przez nas serwisem stanowi to bardzo dogodne rozwiązanie dla inwestorów i jest gwarancją dobrze wykonanych prac.